Serving d.o.o.

Digitalna transformacija v podjetju Serving d.o.o.

Datum: 22.03 2022


Namen operacije je izvedba digitalne transformacije podjetja Serving d.o.o..

Cilji operacije so:

  • 1. Skozi B2B oziroma Disgital Access Point (DAP) izboljšati uporabniško izkušnjo vsem deležnikom procesov v podjetju.
  • 2. V sklopu podatkovne strategije bodo vzpostavili CDL (Centralized Data Layer). Vsi podatki bodo zbrani na enem mestu, shranjeni, arhivirani, obdelani in pripravljeni za nadaljnjo uporabo.
  • 3. Z implementacijo digitalnih vsebin bomo zelo hitro digitalizirali operativne procese. Tako bomo vzpostavili digitalno rešitev po meri, ki bo maksimalno optimizirala vse procese in nas približala minimalnemu strošku proizvoda. Hkrati bomo nadgradili naše izdelke, in ponudili nove storitve ter tako dobili izdelke z večjo dodano vrednostjo. Posledica pa bodo tudi popolnoma novi poslovni modeli oziroma kanali financiranja (najem, vzdrževanje, itd).
  • 4. Poleg same uporabe digitalnih vsebin je želja uporabnike izobraziti, namreč vsak proces mora biti deležen digitalnega izobraževanja in napredka v sklopu vitkih procesov.
  • 5. S standardni načini zagotavljanja varnosti bomo zagotoviti varnost podatkov v podjetju in podatkov partnerjev.
  • 6. Vključeni elementi Industrije 4.0 bodo zagotovili bolj točne podatke z čim manj človeškega vnosa. Hkrati pa se bodo ti podatki kreirali v realnem času in bili dostopni kjer koli in kadar koli. Posamezni elementi bodo odpravili sedaj prisotno papirnato dokumentacijo in omogočili, da se operaterji res osredotočijo na njihovo delo in ne na spremljanje ter vodenje procesov. 7. Vpeljan inovativen model poslovanja ter razvit nov inovativen produkt z višjo dodano vrednostjo in s tem dvignjena raven inovativnosti podjetja. Dosežen bo nov segment kupcev, partnerjev in dosežena odlična uporabniško izkušnja oziroma izkušnja kupca.


Celotna vrednost operacije: 198.253,60 EUR, upravičeni stroški: 168.998,00 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 101.398,80 EUR. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Serving d.o.o.
Polena 10
2392 Mežica
Slovenija
Tel: + 386 2 8235 650
Fax: + 386 2 82 77 637