Serving d.o.o.

Proizvodnja in transport biomase

Med transportno opremo za transport bio mase uvrščamo:

  • vibracijske prečne dozirne mize
  • vibracijske vzdolžne dozirne mize pred sekalnim strojem
  • dozirne gumi transporterje pred sekalnim strojem
  • lopataste transporterje za iznos sekancev izpod sekalnika
  • lopataste transporterje za sortiranje bio mase v boksih z loputami
  • dozirne drogove na deponiji sekancev
  • dozirne pahe za doziranje bio mase direktno v kotel
  • polžaste transporterje za doziranje sekancev
  • polžaste transporterje za iznos pepela iz kotlov


Serving d.o.o.
Polena 10
2392 Mežica
Slovenija
Tel: + 386 2 8235 650
Fax: + 386 2 82 77 637