Digitalna transformacija v podjetju Serving d.o.o. 

Namen operacije je izvedba digitalne transformacije podjetja Serving d.o.o..

Cilji operacije so: 

1. Skozi B2B oziroma Disgital Access Point (DAP) izboljšati uporabniško izkušnjo vsem deležnikom procesov v podjetju. 

2. V sklopu podatkovne strategije vzpostaviti CDL (Centralized Data Layer). Vsi podatki bodo zbrani na enem mestu, shranjeni, arhivirani, obdelani in pripravljeni za nadaljnjo uporabo. 

3. Z implementacijo digitalnih vsebin digitalizirati operativne procese. Tako bomo vzpostavili digitalno rešitev po meri, ki bo maksimalno optimizirala vse procese in nas približala minimalnemu strošku proizvoda. Hkrati bomo nadgradili naše izdelke, in ponudili nove storitve ter tako dobili izdelke z večjo dodano vrednostjo. Posledica pa bodo tudi popolnoma novi poslovni modeli oziroma kanali financiranja (najem, vzdrževanje, itd). 

4. Poleg same uporabe digitalnih vsebin je cilj uporabnike digitalno izobraziti, namreč vsak proces mora biti deležen digitalnega izobraževanja in napredka v sklopu vitkih procesov. 

5. S standardnimi načini zagotavljanja varnosti zagotoviti varnost podatkov v podjetju in podatkov partnerjev. 

6. Vključeni elementi Industrije 4.0 bodo zagotovili bolj točne podatke z čim manj človeškega vnosa. 

7. Vpeljati inovativen model poslovanja ter razviti nov inovativen produkt z višjo dodano vrednostjo in s tem dvigniti raven inovativnosti podjetja. S tem bo dosežen nov segment kupcev, partnerjev in dosežena odlična uporabniško izkušnja oziroma izkušnja kupca.

Celotna vrednost operacije: 198.253,60 EUR, upravičeni stroški: 168.998,00 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo Covid -19 v višini do 100.000,00 EUR. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.