Proizvodnja in transport biomase

Med transportno opremo za transport bio mase uvrščamo:

   • vibracijske prečne dozirne mize
   • vibracijske vzdolžne dozirne mize pred sekalnim strojem
   • dozirne gumi transporterje pred sekalnim strojem
   • lopataste transporterje za iznos sekancev izpod sekalnika
   • lopataste transporterje za sortiranje bio mase v boksih z loputami
   • dozirne drogove na deponiji sekancev
   • dozirne pahe za doziranje bio mase direktno v kotel
   • polžaste transporterje za doziranje sekancev
   • polžaste transporterje za iznos pepela iz kotlov