Servisiranje predelave, dodelave različnih oprem

Večkrat se zgodi, da naročnik ne dobi opreme, ki bi v celoti ustrezala tehnološkim procesom in želi opremo še dopolnit z določenimi napravami ali deli oz. želi na določenih napravah izvesti izboljšave, da bi naprave bolje služile namenu uporabe. Po naročnikovih željah in naših izkušnjah mu opremo dodelamo. Izvajamo pa tudi servisiranje razne strojne opreme v industriji.