Separacijska oprema pri proizvodnji peskov in rud

Med opremo na separacijah uvrščamo:

  • klasifikatorje različnih velikosti
  • gumi transportne trakove
  • agitatorje
  • ciklone
  • emulgatorje
  • zgoščevalnike
  • črpalke, cevovode, prelivne in zbirne bazene