Primarna predelava lesa

Med transportno opremo za primarno predelavo lesa uvrščamo:

1. transportna oprema za skladišča okroglega lesa:

 • prečni skladiščni transporterji
 • prečni letvični transporterji
 • ročične dodajne naprave
 • vzdolžni verižni transporterji pred lupilnim strojem
 • vzdolžni verižni transporterji s prekladalnim mostom in izmetači hlodovine
 • vzdolžni verižni transporterji pred čelilko
 • lopatasti transporterji za iznos odčelkov, žagovine, skorje
 • vzdolžni verižni sortirni transporterji z izmetači in boksi za hlodovino

2. transportna oprema za žagalnice in decimirnice:

 • prečni skladiščni transporterji
 • prečni letvični transporterji
 • ročične dodajne naprave
 • lopatasti transporterji za iznos odpada
 • vzdolžni verižni transporterji pred gatrom ali tračno žago
 • razdelilni valjčni transporterji za gatrom
 • različni prečni verižni transporterji
 • različne negnane valjčne mize
 • različni gnani valjčni transporterji
 • različni gumi transporterji za odpadke
 • gumi transporterji na valjčnih sortirnicah
 • podmizne krožne žage